Un retrat de l’Enric Huguet inicia aquesta col·lecció fotogràfica del procés d’elaboració del llibre.
La seva meticulositat i rigor s’han reflectit en cada fase de creació i producció de l’obra.
Us oferim la història en imatges d’una curosa tasca de col·laboració professional.


idioma español

Un retrato de Enric Huguet inicia esta colección fotográfica del proceso de elaboración del libro.
Su meticulosidad y rigor se han reflejado en cada fase de creación y producción de la obra.
Os ofrecemos la historia en imágenes de una cuidadosa labor de colaboración profesional.

Descobreix l’obra / Descubre la obra

Guardar

Guardar

Guardar