Fes el pagament en línia de manera fàcil i segura.

  1. Escull l’idioma de la teva versió (català–castellà, castellà–català i anglès–català)
    2. Continua el procés via * PayPal.

    * Únicament per enviaments nacionals
    Per a enviaments internacionals contactar amb comunicacio@dissenygrafic.org
    Més informació al 933 01 02 34


idioma español

Compra online – Envío a Canarias, Ceuta, Melilla

Realiza el pago online de forma fácil y segura.

2. Escoge el idioma de tu versión (catalán – castellano, castellano – catalán y inglés – catalán)
2. Continúa el proceso vía *PayPal.

* Únicamente envíos nacionales

Para envíos internacionales contactar con comunicacio@dissenygrafic.org
Más información al 933 01 02 34


Llibre Enric Huguet Cat - EspañolENRIC HUGUET 60 ANYS DE LA HISTORIA
DEL DISSENY GRAFIC CATALA
Versió català-castella

ISBN – 978-84-608-7510-9
Editorial: Col·legi Oficial Disseny Grafic Catalunya
Any d’edició: 2016
45€ + despeses d’enviament

Año de edición: 2016
Versión catalán – castellano
45€ + gastos de envío

 


Enric huguet español- Cat onlineENRIC HUGUET 60 AÑOS DE LA HISTORIA
DEL DISEÑO CATALÁN
Versió castella-català

ISBN – 978-84-608-5707-5
Editorial: Col·legi Oficial Disseny Grafic Catalunya
Any d’edició: 2016
45€ + despeses d’enviament

Año de edición: 2016
Versión castellano – catalán
45€ + gastos de envío

 


Book Enric Huguet Angles-CatENRIC HUGUET 60 YEARS OF THE HISTORY
OF GRAPHIC DESIGN CATALAN
Versió anglès-català

ISBN – 978-84-608-5543-9
editorial: Col·legi Oficial Disseny Grafic Catalunya
Any d’edició: 2016
45€ + despeses d’enviament

Año de edición: 2016
Versión inglés-catalán
45€ + gastos de envío

 Protecció de les dades: De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades que ens heu facilitat quedaran emmagatzemades en un fitxer de caràcter confidencial propietat del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, amb la finalitat d’informar-vos de les futures activitats que es programin vinculades al projecte. Podreu revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI al Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya (c/ Paradís, 5 – 08002 Barcelona).


idioma español

Protección de los datos: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le comunicamos que los datos que nos ha facilitado quedarán almacenados en un fichero de carácter confidencial propiedad del Colegio Oficial de Diseño Gráfico de Cataluña, con la finalidad de informarle de las futuras actividades que se programen vinculadas al proyecto. Podrá revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiendo un escrito acompañado de una fotocopia del DNI en el Colegio Oficial de Diseño Gráfico de Cataluña (c / Paraíso, 5 – 08002 Barcelona).

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar