Víctor Margolin Chicago, EUA
Professor emèrit d’Història del disseny a la Universitat d’Illinois, Chicago.
Pròleg
Profesor emérito de Historia del Diseño en la Universidad de Illinois, Chicago.
Prólogo


Eduard Puigventós Rubí Barcelona
Doctor en Història Contemporània, escriptor
Biografia. Enric Huguet: biografia aproximada
Doctor en Historia Contemporánea, escritor
Biografía. Enrique Huguet: biografía aproximada


Felix BeltránFélix Beltrán l’Havana, Cuba
Artista plàstic i dissenyador gràfic
El cartell. Un paper sobre la paret que surt a buscar el seu públic
Artista plástico y diseñador gràfico
El cartel. Un papel sobre la pared que sale a buscar su público


Jordi PericotJordi Pericot Barcelona
Artista plàstic, dissenyador i doctor en Història de l’Art per la UB
Enric Huguet: dibuix i filosofia.
La capacitat de dibuixar i filosofar del ser humà
Artista plástico, diseñador gràfico y Doctor en historia del arte por la UB
Enric Huguet:
dibujo y la filosofía.
La capacidad de dibujar y filosofar del ser humano


Joan CostaJoan Costa Palma, Mallorca
Professional, docent. Especialista en Comunicació i Disseny
La imatge de les empreses. La marca
Profesional, docente i especialista en Comunicación y Diseño
La imagen de las empresas. La marca


Norberto_ChavesNorberto Chaves Buenos Aires, Argentina
Assessor en identitat corporativa, assagista i docent

La imatge de les empreses. De lidentitat a la marca
Asesor en identidad corporativa, ensayista y docente
La imagen de las empresas. De lidentitat a la marca


Jordi-RibasJordi Ribas Barcelona
Dissenyador gràfic i escriptor
La gràfica en la comunicació. El signe, com a llenguatge gràfic de comunicació
Diseñador gráfico y escritor
La gráfica en la comunicación. El signo, como lenguaje gráfico de comunicación


jesus_del_hoyoJesús Del Hoyo Barcelona
Degà del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya i professor a la UB
La lletra. La lletra que fa paraules
Decano del Col·legi oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
y profesor en la UB
La letra. La letra que hace palabras


Daniel Giralt-MiracleDaniel Giralt-Miracle Barcelona
Acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i especialista del disseny i de la història de l’art
Epíleg
Académico de la Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi y especialista del diseño y de la historia del arte
Epílogo

 

FES-LO TEU ARA / HAZLO TUYO