Pausat, reflexiu, meticulós, humil, pretensiós, generós… són paraules que em vénen al cap per descriure l’Enric Huguet… Llegeix-ne més


Enric Huguet i Muixí nasqué a Barcelona el 1928, fill d’una família treballadora. El pare era un excel·lent ebenista i, a causa de la seva feina, no se li donava pas malament el dibuix. De fet, les referències a l’estètica tenien un paper destacat a la llar del petit Enric: dos dels seus oncles i un cosí es repartien les professions de decorador, dibuixant, pintor i escultor…


Va cursar estudis a l’Escola Oficial d’Arts i Oficis Artístics i a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

Ha estat professor de disseny de l’Escola Massana (1963-1993) i a de l’Escola Oficial de Publicitat (1968-1969) i ha col·laborat com a autor de referència i tutor extern en el curs de digitalització tipogràfica de la Universitat de Barcelona (2010-2011).

Ha estat membre fundador i de la junta directiva inicial d’ADG/FAD, la primera associació professional de l’Estat, i membre del grup selectiu AGI (Alliance Graphique Internationale).
Ha participat en conferències, exposicions col·lectives d’obres de disseny (1965 a 2012) i mostres urbanes sobre temes socials (opis Motiva, de 1999 a 2011). Ha format part de tribunals de fi de carrera a l’École Supérieure d’Arts Graphiques de París, a l’Escouela de Arte d’Oviedo i també ha estat membre del jurat a quaranta-dos concursos sobre comunicació visual, disseny gràfic, il·lustració o pintura.

Entre d’altres ha treballat per a:
• Santiveri • Arpón • Estudio Barcino • Comité Internationale Olympique COI
• Publicidad Farmacéutica Glosa • Autopistas CESA • Roca
• Ram • Parramón Editorial • Urquima • Diccionarios Vox
• Laboratorios J. Uriach & Cía. • Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya
• Fundación Mediterránea • Lesvi • Generalitat de Catalunya
• Clínica Orgó • Publicidad Vila • Delegación Nacional de Deportes
• Bama-Geve • Lebsa • Candar (indústries quimicofarmacèutiques)
• Canelones Castillo • Nacoral • Laboratoris Gelos
• Fira de Barcelona • BBC
• Diputació de Barcelona • Ajuntament de Barcelona
• Junta d’Aigües • Galup • Taberner • ONCE
• Laboratorios Sandoz  • Ajuntament de Gelida
• Salón Náutico Internacional • Olimpíada de Barcelona de 1992 (COOB’92)
• Instituto Nacional del Libro • Museu Marítim • Laboratorios Lacer
• Aigües de Barcelona • Difusora Internacional • Antonio Puig
• Hervi • Editorial Biblograf • Graphispag

Descobreix l’obra


idioma español

 

Enrique Huguet i Muixí nació en Barcelona en 1928, hijo de una familia trabajadora. El padre era un excelente ebanista y, debido a su trabajo, no se le daba mal el dibujo. Las referencias a la estética tenían un papel destacado en el hogar del pequeño Enrique: dos de sus tíos y un primo se repartían las profesiones de decorador, dibujante, pintor y escultor…

Cursó estudios en la Escola Oficial d’Arts i Oficis Artístics y en la Facultat de Belles Arts de la Universidad de Barcelona.

Ha sido profesor de diseño de la Escola Massana (1963-1993) y de la Escola Oficial de Publicitat (1968-1969) y ha colaborado como autor de referencia y tutor externo del curso de digitalización tipográfica en la Universidad de Barcelona (2010-2011).

Ha sido miembro fundador y de la junta directiva inicial de ADG / FAD, la primera asociación profesional del Estado, y miembro del grupo selectivo AGI (Alliance Graphique Internationale).

Ha participado en conferencias, exposiciones colectivas de obras de diseño (1965 a 2012) y muestras urbanas sobre temas sociales (opis Motiva, de 1999 a 2011). Ha formado parte de tribunales de fin de carrera en la École Supérieure de Artes Graphiques de París, en la Escuela de Arte de Oviedo y miembro del jurado a cuarenta y dos concursos sobre comunicación visual, diseño gráfico, ilustración o pintura.

Entre otros ha trabajado para:
• Santiveri • Arpón • Estudio Barcino • Comité Internationale Olympique COI
• Publicidad Farmacéutica Glosa • Autopistas CESA • Roca
• Ram • Parramón Editorial • Urquima • Diccionarios Vox
• Laboratorios J. Uriach & Cía. • Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya
• Fundación Mediterránea • Lesvi • Generalitat de Catalunya
• Clínica Orgó • Publicidad Vila • Delegación Nacional de Deportes
• Bama-Geve • Lebsa • Candar (indústries quimicofarmacèutiques)
• Canelones Castillo • Nacoral • Laboratoris Gelos
• Fira de Barcelona • BBC
• Diputació de Barcelona • Ajuntament de Barcelona
• Junta d’Aigües • Galup • Taberner • ONCE
• Laboratorios Sandoz • Ajuntament de Gelida
• Salón Náutico Internacional • Olimpíades Barcelona 1992 (COOB’92)
• Instituto Nacional del Libro • Museu Marítim • Laboratorios Lacer
• Aigües de Barcelona • Difusora Internacional • Antonio Puig
• Hervi • Editorial Biblograf • Graphispag

Descubre la obra

Guardar