logo-arrels-del graficEl projecte Arrels del Gràfic té la voluntat ferma de proclamar, recuperar i conservar la memòria històrica, gràfica i conceptual dels dissenyadors gràfics catalans i altres professionals importants del sector.

El seu objectiu és donar a conèixer la contribució cultural i la implicació social que ha representat el món del disseny i, en particular, la presència i projecció internacional de Catalunya mitjançant el disseny gràfic.

Hem engegat un conjunt de tasques de recuperació, des de la perspectiva creuada dels contextos social, tecnològic i polític, de la vida i de l’obra de la majoria de les personalitats rellevants en el disseny gràfic català contemporani.

Llibre Amand Domenèch i Casanova 60 anys de la història del disseny gràfic català

Preferiblement, ho fem des d’una visió directa, relacionada amb la memòria i la història orals, amb una visió personal i un registre audiovisual propi. Quan això ja no és possible, perquè els protagonistes ja no es troben entre nosaltres, ho fem des de la visió dels familiars o col·laboradors més directes.

Imatges Llibre Lletres d’ahir i d’avui

Seria una llàstima perdre aquest testimoni sobre els esdeveniments vinculats a la creació i a la consolidació del disseny gràfic català en la preguerra, la postguerra, la dictadura, la transició democràtica i el sorgiment d’una societat del benestar i del lliure mercat plenament democràtica. Significaria una pèrdua insubstituïble, ja que, en la majoria dels casos, els dissenyadors són els qui han dotat de referents visuals coneguts, reconeguts i emblemàtics cadascuna de les èpoques de la nostra història recent.

Imatges Llibre Enric Huguet 60 anys de la història del disseny gràfic català

Descobreix el llibre Enric Huguet


idioma español

logo-arrels-del graficEl proyecto Arrels del Gràfic tiene la voluntad firme de proclamar, recuperar y conservar la memoria histórica, gráfica y conceptual de los diseñadores gráficos catalanes y otros profesionales importantes del sector.

Su objetivo es dar a conocer la contribución cultural y la implicación social que han representado en el mundo del diseño y, en particular, en la presencia y proyección internacional de Cataluña mediante el diseño gráfico.

Hemos puesto en marcha un conjunto de tareas de recuperación, desde la perspectiva cruzada de los contextos social, tecnológico y político, y de la vida y de la obra de la mayoría de las personalidades relevantes en el diseño gráfico catalán contemporáneo.

Preferiblemente, lo hacemos desde una visión directa, relacionada con la memoria y la historia orales, con una visión personal y un registro audiovisual propio. Cuando esto ya no es posible, porque los protagonistas ya no se encuentran entre nosotros, lo hacemos desde la visión de los familiares o colaboradores más directos.

Sería una lástima perder este testimonio sobre los acontecimientos vinculados a la creación ya la consolidación del diseño gráfico catalán en la preguerra, la posguerra, la dictadura, la transición democrática y la adopción de una sociedad del bienestar y del libre mercado plenamente democrática. Significaría una pérdida insustituible, ya que, en la mayoría de los casos, los diseñadores son quienes han dotado de referentes visuales conocidos, reconocidos y emblemáticos en cada una de las épocas de nuestra historia reciente.

Descubre el libro Enric Huguet

2 pensaments sobre “Arrels del gràfic

Els comentaris estan tancats.